Ordinační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00   13.00 - 20.00
Sobota   9.00 - 12.00
Neděle 18.00 - 19.00
Operační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00
POHOTOVOST NA TEL. 736 175 107

Téma měsíce

Leden: NOVÉ podmínky pro cestování se psy, kočkami a fretkami po EU

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY V ZÁJMOVÉM CHOVU

Od 29. 12. 2014 došlo k některým změnám, které upravují cestování se zvířaty v zájmovém chovu. Cestování se zvířaty v zájmovém je možné pouze za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

Zvířata v zájmovém chovu jsou definována jako psi, kočky a fretky a ostatní zvířata vyjmenovaných skupin. Neobchodním přesunem zvířat je takový přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete. Zvíře po celou dobu cesty doprovází osobu, která je uvedena v identifikačním dokladu zvířete nebo osobu, kterou majitel písemně zmocnil.

Maximální počet zvířat (pes, kočka, fretka), která mohou majitele nebo oprávněnou osobu doprovázet při jednom neobchodním přesunu je 5 ks zvířat. Výjimkou mohou být účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích. Majitel ovšem musí doložit písemné potvrzení.

Požadavky pro cestování se psi, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU:

1.       Identifikace zvířete

Zvíře musí být označeno mikročipem, označení tetováním je uznáváno, pokud je čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu

2.       Pas zvířete v zájmovém chovu

Zvíře musí být doprovázeno pasem zvířete v zájmovém chovu. Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech EU. Od 29. 12. 2014 mohou být vydávány pouze nové pasy. Pasy vydané před tímto datem zůstávají nadále v platnosti.

3.       Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině a to od 12 týdnů stáří. Pro účely cestování se očkování proti vzteklině považuje za platné 21 dní od provedení očkování nebo ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování.

Země EU jako je Velká Británie, Finsko, Irsko a Malta požadují před vstupem na své území, aby zvířata byla ošetřena proti echinokokům, tj. odčervena. Odčervení provádí veterinární lékař a to ve lhůtě 120-24 hodin před vstupem na území daného státu. Tento úkon veterinární lékař zaznamená do cestovního pasu.

Kompletní informace najdete na stránkách Státní veterinární správy http://eagri.cz/public/web/svs/portal